Test BBDD despesa militar


Aquesta Taula presenta la despesa militar d’Espanya de diverses maneres:

  • La del Ministeri de Defensa.
  • La que recull els criteris de la OTAN (que inclou totes les partides militars repartides per altres ministeris).
  • La que recull el criteri Centre Delàs (que inclou el CNI i els interessos del deute públic associat a Defensa).
  • El pressupost liquidat a final d’any respecte al inicial aprovat.
  • La despesa militar respecte al pressupost de l’Estat i respecte del PIB.

Font: Pressupostos Generals de l’Estat. Elaboració: Centre Delàs
Dades en milions d’euros corrents.

Estimació calculada sobre la base del pes total Defensa (criteri OTAN) sobre interessis deute públic.
** Estimació provisional de la diferència entre despesa militar inicial i liquidat segons la mitjana d’últims anys.